Miasto Ustroń

XII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych / 07.03.2017

Zgłoszenia do 01.03.2017 r.
Więcej informacji oraz Formularz zgłoszeniowy:

XII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych - Przekierowanie do witryny MDK
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl