Miasto Ustroń

XIII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych / 06.03.2018

Zgłoszenia do 01.03.2018 r.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl