Miasto Ustroń

XIV Festiwal Ekumeniczny - uroczyste otwarcie Festiwalu / 15.06.2018

Wernisażem malarstwa Pawła Wałacha (Trzyniec/Niebory) w dniu 15.06.2018r.  o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim rozpocznie się tegoroczna XIV edycja FESTIWALU EKUMENICZNEGO w Ustroniu zorganizowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu.

Podczas spotkania odbędzie się koncert orkiestry kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Cieszynie pod dyr. Anny Wieczorek - Talik. 
Gościem specjalnym spotkania będzie prof. Daniel Kadłubiec. 

Paweł Wałach urodził się 2 lutego 1942 roku w Śmiłowicach. W 1977 roku ukończył wydział Plastyczny Konserwatorium w Ostrawie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej oraz Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Nieborach.

Tworzy prace malarskie związane przede wszystkim z kulturą regionalną.  Maluje tradycyjne zwyczaje, obrzędy, góralskie chałupy, stroje mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oraz piękne krajobrazy i przyrodę.

Uznawany jest za ostatniego zaolziańskiego malarza, który podejmuje tematykę folkloru. Swoje obrazyprezentuje na wystawach organizowanych w Polsce, w Czechach, na Zaolziu oraz na Słowacji i Węgrzech. Jest laureatem prestiżowej nagrody "Tacy Jesteśmy" przyznawanej przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Karol Daniel Kadłubiec (ur. 22 lipca 1937 w Karpentnej) 
polski etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego. Syn Jana Kadłubca, polskiego nauczyciela i działacza społecznego.

Ukończył polską szkołę podstawową w Bystrzycy, polskie liceum w Czeskim Cieszynie w 1955 roku i filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960 roku. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora.

Pracował na Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim od 1964 roku, później na Uniwersytecie Karola. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki, a od 1990 roku kierownikiem Instytutu Badań Etnikum Polskiego Uniwersytetu Ostrawskiego. W 1996 roku został kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Filii w Cieszynie. Pracuje także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Autor kilku książek oraz około 600 artykułów naukowych. Honorowy obywatel Miasta Ustronia.


Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl