Miasto Ustroń

XIV Miejski Konkurs Ortograficzny / 05.04.2017

12.00 – klasy III, IV,

12.50 – Klasy V, VI,

13.40 - Gimnazja
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl