Miasto Ustroń

XIV Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych / 05.03.2019

Zgłoszenia do 26.02

Formularz zgłoszeń można pobrać pod adresem:
Formularz Zgłoszenia Zespołu
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl