Miasto Ustroń

XV Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów / 28.02.2018

Zgłoszenia do 17.02

Część I Przeglądu (28.02.2018 r.):
soliści i zespoły wokalno-instrumentalne

Część II Przeglądu (02.03.2018 r.):
soliści i zespoły taneczne,
Ogłoszenie Wyników Przeglądu
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl