Miasto Ustroń

XVI Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Duetów i Solistów / 01.03.2019

Część II: Tancerze, ogłoszenie wyników Przeglądu, występy Laureatów, wręczenie nagród

Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy, oraz Formularz Rideru Technicznego pobrać można pod adresem:
MDK "Prazakówka" - MPAZADiS
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl