Miasto Ustroń

XXVII Bieg Legionów / 12.11.2016

Już 12 listopada po raz kolejny odbędzie się Bieg Legionów.
Trasa: Aleja Legionów – Bulwary nad Wisłą – lewy brzeg rzeki Wisły – kładka Ustroń Nierodzim – prawy brzeg rzeki Wisły – most na ul. Kuźniczej – ul. Sportowa – Aleja Legionów.
Zgłoszenia:
By zgłosić swój udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod adresem www.pomiaryczasu.pl oraz dokonać wpłaty 20 zł na nr konta 85 1050 1070 1000 0024 0604 4103 do 4 listopada 2016r. W tytule przelewu muszą znaleźć się imiona i nazwiska osób których opłata dotyczy. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty nie będą przyjmowane. O zgłoszeniu do udziału w imprezie decyduje potwierdzenie wpłaty na konto.
Organizator przewiduje limit 450 uczestników.

ZAPISZ SIĘ
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl