Miasto Ustroń

Z Karpętnej w świat / 25.10.2019

Muzeum Ustrońskie
oraz 
Kameralny Zespół Śpiewaczy TA Grupa,
Klemens Słowioczek i Karol Suszka
zapraszają na finisaż wystawy
"Śląsk Cieszyński w obiektywie 2018
ludzie - kultura - krajobrazy"
połączony ze spotkaniem muzycznym
"Z Karpętnej w świat",
które odbędą się 25 października (piątek) o godz. 17:00
w Muzeum Ustrońskim
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl