Miasto Ustroń

Zakończenie Roku Towarzystwa Kształcenia Artystycznego / 18.06.2019

Zakończenie Roku TKA.
Występ Absolwentów i uczniów Towarzystwa.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl