Miasto Ustroń

Zgłoś się do akcji "POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY" - akcja odwołana

Z uwagi na konieczność zmniejszenia ryzyka wynikającego z ewentualności rozszerzania się pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2), Organizator podjął decyzję o wstrzymaniu promocji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY oraz zaprzestaniu prezentacji listy partnerów zgłoszonych do projektu na stronie internetowej www.polskazobaczwiecej.pl. Warto zaznaczyć, że w chwili obecnej duża część podmiotów (np. muzea, teatry), mimo wcześniejszych deklaracji, nie może wziąć udziału w POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, ze względu na zakaz funkcjonowania w terminie akcji.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl